160.744
пъти HILL Анализ на компетенциите даде обективни резултати.

Факти и цифри

Групата HILL: Централа във Виена, франчайз мрежа от 50 офиса в 30 държави.

Експерти: около 200 служители по света, мнозинството от които са психолози. Вижте повече за мрежата на HILL.

Искате още числа? С удоволствие!

Ежегодно в мрежата на HILL обработваме около 150 000 кандидатури. Нашите кандидати могат да направят психологическите ни тестове на 28 езика.

В България от 1991г: За тези 25+ години повече от 1 700 души са започнали работа благодарение на HILL услугите. Провели сме над 45 000 интервюта. Провели сме над 35 000 психометрични теста.

Също така, работим по редица лидерски програми, оценка на търговски потенциал и управленски умения в повече от 30 държави със стотици кандидати.

(И между другото, с удоволствие предоставяме и индивидуално кариерно консултиране и коучинг.)

Числата са важни за нас, когато става дума за гарантиране на обективността и качеството.

HILL International Bulgaria
HILL International Bulgaria

Бул. България 110, сгр. A, ет. 2 София 1618, България

+359 2 958 19 20

hill@hill.bg