КАК ДА ИЗГРАДЯ И ПОДПОМОГНА МЕНИДЖЪРСКИЯ СИ ЕКИП?

Светът се променя бързо и бизнес средата изисква нов лидерски подход и умения. Ето какво ви предлагаме:

Time Management Check

Когато отмяташ работа, без да губиш време


Времето е пари и ефективната употреба на този ресурс има пряка връзка с добавената стойност , която влагаме в работата си. Time Management Check е онлайн инструмент, който оценява управлението на времето в две измерения - индивидуалното представяне и ефективността на работното място.

Прочети още